Aanpak

Hygiëne en correcte bereidingstechnieken zijn voor ons heel belangrijk daarom werkt Little Chef
samen met een voedselhygiëneconsulent die alles nauwlettend in de gaten houdt en controleert. Bij
vragen kan je onze charter rond voedselveiligheid, goede hygiëne en de aanpak ervan lezen op de
site.